Restored car

Restored 1928 Chevrolet sedan, 1992.1.1